مقابله با اهمال کاری | چرا نباید کار امروز رو به فردا انداخت؟

مقابله با اهمال کاری

آیا تو هم تو بچگی شب امتحانی بودی؟ آیا حالا هم که بزرگ شدی، برای مقابله با اهمال کاری چالش داری و کارت امروزت رو به آینده حواله می‌کنی؟ آیا اغلب موارد کارت بعدا هم انجام نمی‌شه؟ مدیریت زمانی ضعیف امروز، عاقبتش مدیریت زمانی ضعیف فرداست. اما نگران نباش چون اصلا تنها نیستی. از نظر … Read moreمقابله با اهمال کاری | چرا نباید کار امروز رو به فردا انداخت؟

رئیس زندگی خودت باش