۱۰ ویژگی مشترک میلیونرهای جوان

۱۰ ویژگی مشترک میلیونرهای جوان

تصور مردم دنیا از میلیونرها چند سالی هست که عمیقاً تغییر کرده. قبلا میلیونر، پیرمردی نشسته بر یه صندلی شیک و بزرگ بود که در طول عمرش سکه سکه بر ثروتش افزوده بود. اما حالا تصور عمومی از یه میلیونر، جوانی کارآفرین و پر انرژی است. تو دنیای امروز اینترنت  فرصت خوبی را در اختیار … Read more۱۰ ویژگی مشترک میلیونرهای جوان

رئیس زندگی خودت باش